Ana Sayfa / Bayilik Veren Firmalar / İddaa Bayiliği Nasıl Alınır ?

İddaa Bayiliği Nasıl Alınır ?

İddaa Bayiliği Nasıl Alınır ?

İddaa Bayiliği Nasıl Alınır
İddaa Bayiliği Nasıl Alınır
İddaa Bayiliği Nasıl Alınır sorusunun yanıtını vermek üzere hazırladığımız bu makalede sizlere sırasıyla ”iddaa bayilik şartları, iddaa bayi nasıl alınır, iddaa bayi kar oranı ve iddaa bayi malzemeleri” hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktayız.

İddaa nedir ?

İddaa Bayiliği Nasıl Alınır sorusuna yanıt vermeden önce İddaa’nın ne olduğu hakkında kısa bir bilgi verelim. Şans oyunları kategorisinde yer alan iddaa, şansın yanında bilgili olmayı da gerektiren bir oyundur. Bünyesinde 8 çeşit oyun bulunan iddaa, hangi spor dalında oynamak isterseniz o konuda bilgi sahibi olmalı ve analiz yapmalısınız. Bu oyun çeşitlerinin arasından en popüler olanlarının başında futbol, ardından basketbol müsabakaları gelmektedir.
Bir futbol müsabakasına bahis yapılabilmesi ve tutturulabilmesi için bir çok veriyi gözden geçirmeli ve şanslı olmalısınız. Örneğin her iki takımında skorer oyuncularının sakatlık, ve ceza durumlarını kontrol etmeli, aralarında yaptıkları ve diğer takımlarla yaptıkları son 5 maçı gözden geçirmeli, düşme potası ya da şampiyonluk gibi daha bir çok kıstas göz önüne alınarak iddaa bahisleri yapılmaktadır. Bunların iyi analiz edilmesi ve biraz da şansın yaver gitmesiyle iddaa ile para kazanmak mümkün hale gelmektedir.
İddaa’da hangi sporlar var ?

 • Futbol
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Hentbol
 • Motor Sporları
 • Tenis
 • Bilardo
 • Atletizm

İddaa bayisi nasıl olunur?

İddaa bayisi olabilmek için yeterli miktarda paranızın olması ve en önemlisi şanslı olmaya ihtiyacınız vardır. Bunun nedeni iddaa bayiliği verilme usullerinin kuraya tabi olmasıdır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu usul ve esaslar çerçevesinde uygun görülen il ve ilçelerde kura çekilişi düzenlenerek iddaa bayiliği verilmektedir. Şimdi İddaa Bayiliği Nasıl Alınır detaylarına geçelim.

İddaa Bayilik Şartları Neler?
Gerçek kişiler için:

a.1) Türk vatandaşı olması,
a.2) Fiil ehliyetine sahip olması,
a.3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,
a.4) Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmaması, vesayet veya hacir altına alınmamış olması,
a.5) Vergi dairesine kayıtlı olması,
a.6) Sabit ikametgahı olması,
a.7) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,
a.8) Kendisine, eşine veya birinci derece kan hısımlarına sabit bayilik verilmişse, bu bayiliğin Teşkilat tarafından iptal edilmemiş olması,
Tüzel kişiler için
b.1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması,b.2) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması veya hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olması,
b.3) Şahıs şirketlerinde (kollektif şirket, komandit şirket) tüm ortakların, sermaye şirketlerinde (anonim şirket, limited şirket) ise doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortaklar ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili personelinin bu maddenin (a) bendinin üç numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmaması,
b.4) Vergi dairesine kayıtlı olması,
b.5) Sabit bayilik faaliyetini yürütmeye yetkili, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti bayiye ait olmak üzere en az bir çalışanı olması,
b.6) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,

Yukarıda açıklanan ön başvuru şartlarına sahipseniz Spor Toto resmi sitesi’nde yer alan başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurup gereken evraklarla birlikte Spor Toto’nun Ankara’da bulunan adresine başvurunuzu elden yapmanız gerekmektedir.

İddaa bayilik başvurusunda istenen evraklar

 • Bayilik başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sabıka belgesi
 • Başvuru bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu
 • Tüzel kişilerde şirket adına yatırıldığına dair şirket yetki belgesi
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Bayilik Şube Müdürlüğü Adresi: Büyükesat Mah. Koza Sokak No:34, Çankaya/ANKARA

İddaa bayilik başvurusu sırasında bilinmesi gerekenler

İnternet, faks, posta, kargo ve benzeri yollarla yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Bayilik Başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olup; bu bilgilerin doğru olmadığının Teşkilat Başkanlığınca tespit edilmesi halinde ilgilinin başvurusu ve bayilik hakkı Teşkilat tarafından tek taraflı olarak iptal edilir. Başvuru sırasında Bayilik Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esasların başvuru sahibi tarafından imzalanarak kabul edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

İddaa bayilik kur’a çekilişi detayları ve kuralları

 • İddaa bayiliği kur’a çekilişi heyeti Spor Toto Teşkilatı İdare personelinden oluşmaktadır. İddaa bayiliği başvuru sahipleri kur’a çekilişini izlemekte serbesttirler. Vekil olarak tayin edilen kişiler de dahil olmak üzere başvuru sahibi dışındaki kişilerin kur’a çekilişini izlemelerine izin verilmemektedir.
 • Bir yerleşim yeri için İdarece ilan edilen bayi sayısı kadar çekiliş yapılır ve yedek bayi çekilişi yapılmaz. Kur’aya katılıp bayi olamayan başvuru sahipleri Teşkilat Başkanlığınca yapılacak diğer kuralara katılmak için tekrar başvuruda bulunmak zorundadır.
 • İddaa bayiliği çekiliş sonucu bir tutanağa bağlanır ve çekiliş heyeti tarafından imzalanır. Ayrıca, çekilişi izleyen başvuru sahiplerinin imzasının alınmasına da özen gösterilir.
 • Çekiliş sonucu belirlenmiş olan başvuru sahiplerinden, sonradan bayi olma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar için bu kura, kazanılmış hak sayılmayacak ve bayilik hakları iptal edilecektir.
 • Kendi isteği ile bayilik iptali hariç olmak üzere bayilik yapmakta iken bayilik ruhsatı iptal edilenler başvuruda bulunamaz. Hangi aşamada olursa olsun bu şekilde başvuruda bulunup bayilik hakkı kazananların bayilikleri iptal edilir.
 • Spor Toto tarafından belirtilen çekiliş tarihinden önce bayilik için bayilik şube müdürlüğüne yapılmış başvurular dikkate alınmaz. Çekiliş açıklanma tarihlerinden önce başvuruları olan gerçek ve tüzel kişilerin yeniden bayilik başvurusu yapmaları gerekmektedir.
 • Kur’a sonuçları en geç kuranın yapıldığı günü izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde teşkilatın internet sitesinde ilan edilir.
 • Bayilik verilecek yerleşim yeri için İdarece ilan edilen sayıda müracaat olması halinde söz konusu yer kuraya dahil edilmeyecek ve ilgilinin gerekli şartları taşıması halinde doğrudan bayilik verilecektir.

Çekilişe katılmak için 250,00TL ‘lik başvuru harcını kurumun internet sitesinde belirtilen banka hesabına başvuru sahibi adına yatırmanız gerekmektedir. Bu tutarın dekontunu da bayilik başvuru formunda ibraz etmek zorundasınızdır. Kur’a sonunda size bayilik çıkmaması veya diğer nedenlerle bayiliğe hak kazanamamanız durumunda bu tutar iade edilmez.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise herhangi bir bölgede iddaa bayiliği bulunan bir kişinin 1. derece yakın akrabaları aynı bölge için bir başka iddaa bayiliği başvurusu yapamazlar, yaparlarsa kuraya dahil edilmezler.

İddaa bayiliği açılacak yer ile ilgili aranan şartlar

 • Bayi noktanız; tercihen cadde üzerinde, merkezi, işlek ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede olmalıdır.
 • Bayi noktasına ait telefon ve faks olmalıdır.
 • Bayilik yapılacak yerin mevcut bayiler ile arası en kısa yoldan asgari 250m (ikiyüzelli metre), münhasır bayilere uzaklığı 500m (beşyüz metre) olmayacaktır.
 • İşyeri, dükkan niteliği taşımalı, caddeye doğrudan satış yapabilmelidir.
 • Haftanın tüm günleri açık olmalıdır.
 • Tercihen hızlı tüketim ürünleri satışı ile uğraşılmalıdır.
 • Bayiliğin verilmesi ile ilgili karar satış teşkilatının yapacağı incelemeden sonra verilecektir.

İddaa bayilik maliyeti

Kurayı kazananların izlemesi gereken adımlar

İddaa bayiliği çekilişi oldu ve kazandınız. Bu saatten sonra yapmanız gerekenlerin en başında tarafınıza yapılan tebliğden itibaren en geç 10 (on gün) gün içerisinde; 13.000 USD tutarındaki hasılat teminatını Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın belirttiği banka hesabına yatırmanız, 3.300 USD tutarındaki terminal teminatını da İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.’nin belirtilen banka hesabına yatırmanız, Teşkilat tarafından istenecek tüm belgeleri Teşkilata ibraz etmeniz ve bayilik sözleşmesini imzalamanız gerekir. 10 gün içerisinde bu adımları atmazsanız teşkilat bayilik hakkınızı tek taraflı olarak iptal edebilir.
Bu aşamaları atlattıktan sonra şirket kurulumu ve iddaa bayiliğinin faaliyet göstereceği mekanın dizayn giderleri olacaktır.  Şirket nasıl kurulur bilmiyorsanız ” Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur ” isimli makalemize göz atabilirsiniz.

İddaa bayii kar oranı nedir?

Giderlerden bahsettik şimdide idda bayi kar oranı hakkında bilgiler verelim. Üstte bahsettiğimiz giderlerin iddaa bayiliği açmak fikrinizi ve hayalinizi söndürmesine izin vermeyin. İddaa bayisi açmak mekanın yerine göre çok karlı bir yatırım aracı olabilir. Spor Toto Teşkilatı iddaa bayilerinde oynanan kupon tutarı üzerinde %9 komisyon vermektedir. Ayaküstü işlek bir ana cadde üzerinde olan ve iyi bir konumda bulunan iddaa bayileri günlük minimum 1.000 TL komisyon kazancını zorlanmadan elde edebilir.
İddaa bayiliğinin bir diğer kazanç getirisi ise yapılan ödemelerdir. Kazanılmış kuponlara yapacağınız ödemelerden Spor Toto Teşkilatı size %2 komisyon ödemektedir. Yani iddaa oynatırken de, kazanan kuponu öderken de para kazanacaksınız.
İddaa Bayiliği Nasıl Alınır sorusunun yanıtını resmi makamlardan almak istiyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibat kurabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
Büyükesat Mah. Koza Sok. No:34, Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 408 20 00 (PBX)
Dahili: 22 27 – 22 28 – 22 17 – 22 18
Web Sitesi : Tıklayınız

Free demo, macafee secure payment, 90 days free updates, the hyperlink customizable learning and simulated real c bobip 41 exam scenarios make your learning easier and quicker.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir